Responsabilitat Social Corporativa

Certificat Biosphere Responsible Tourism

A Núñez i Navarro treballem constantment per millorar l'entorn on intervenim. És un compromís que hem adquirit amb fermesa, conscients que totes les nostres àrees d'activitat tenen un impacte mediambiental. Sabem que la nostra contribució és decisiva per a un desenvolupament més sostenible i ecoeficient, molt especialment a la ciutat de Barcelona. El nostre objectiu principal és contribuir al benestar de les persones.

Des de la base de l'ètica i la transparència, totes les nostres actuacions estan enfocades a la millora contínua dels serveis que oferim. En les nostres actuacions, projectem i implementem mesures de qualitat, sostenibilitat, ecoeficiència, seguretat i salut. A més, vetllem perquè s'apliquin i en fem un seguiment.

L'any 2018 vam publicar la primera Memòria anual de sostenibilitat, en la qual es recullen els compromisos adquirits pel grup en matèria de responsabilitat social corporativa (RSC) i qualitat mediambiental i laboral, presents al nostre codi ètic i que consisteixen a:

  • Oferir la màxima qualitat en el disseny de les nostres promocions immobiliàries noves, així com en el servei i l'atenció als clients dels hotels, els aparcaments, els habitatges, les oficines, els locals i les naus del grup.
  • Respectar el medi ambient per aconseguir entorns més sostenibles, menys contaminants i més eficients energèticament.
  • Vetllar per la seguretat i la salut del nostre personal i dels col·laboradors als nostres centres de treball.

Amb el certificat BIOSPHERE RESPONSIBLE TOURISM, que ha obtingut la nostra divisió hotelera el 2020 i que ha concedit l'organització independent Institut de Turisme Responsable (ITR), reafirmem el nostre compromís i la vigència del repte per la sostenibilitat de l'empresa.

A més a més, Seventy Barcelona s'ha adherit al Menú de les Estacions, una de les primeres iniciatives que Barcelona posa en marxa com a Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible 2021. Es tracta d'un projecte impulsat per l'Ajuntament de Barcelona, que pretén canviar els hàbits i el model alimentari de la ciutat fomentant pràctiques i aliments més sostenibles i saludables.

En línia amb aquests principis, Seventy BCN ofereix plats variats i equilibrats, fets amb productes de temporada que mantenen l'estil i qualitat de la nostra cuina mediterrània.

Heu de triar un hotel
Heu d'indicar una data d'entrada
Heu d'indicar una data de sortida